Revision

Grønlands Revision A/S tilbyder revision eller udvidet gennemgang til foreninger, til små og store virksomheder og til selskaber i alle størrelser.

Opgaven udføres i henhold til gældende lovgivning og krav. Vi planlægger vores arbejde, så opgaven løses på den mest effektive måde.

Vores overordnede mål er, at revisionsprocessen skal skabe merværdi for virksomheden i form af konstruktiv dialog om bl.a. udviklingsmuligheder og optimering.

Snowy landscape with residential buildings