Ydelser

ÅRSREGNSKAB/ÅRSAFSLUTNING

Grønlands Revision A/S assisterer både små og store virksomheder, foreninger og andre med årsafslutning i form af årsregnskab, skattemæssige opgørelser og selvangivelse.

Opgaven udføres i henhold til gældende lovgivning og krav. Vi planlægger vores arbejde, så opgaven løses på den mest effektive måde.

Vores overordnede mål er, at regnskabsprocessen skal skabe merværdi for virksomheden i form af konstruktiv dialog om bl.a. udviklingsmuligheder og optimering.

Løn- og bogføringsassistance

Med professionelle og erfarne bogholdere tilbyder Grønlands Revision A/S at udføre bogholderopgaver samt anden administrativ assistance bl.a. inden for følgende områder:

Skat

Vi har et indgående kendskab til den grønlandske skattelovgivning og kan rådgive og assistere både private, selskaber og andre erhvervsdrivende vedrørende skattemæssige forhold.

Vi tilbyder også skattemæssig rådgivning om etablering i Grønland.

RÅDGIVNING

Når en virksomhed skal udvikles eller skifte hænder, handler det ikke kun om penge.

Derfor tilbyder vi professionel rådgivning inden for en række områder som f.eks.

Har du brug for vores hjælp?